Institute4Selfcreation

Op dit moment transformeren we van het informatie- naar het bewustzijnstijdperk. Daarom is het voor ons de ‘hoogste tijd’ om vanuit ervaring, empathie, kennis, humor en laagdrempeligheid hiermee aan de slag te gaan. Wij verwachten dat de komende jaren steeds meer mensen zich bewust worden dat we al-een zijn en dat dit bewustzijn zich de komende jaren over de aarde zal verspreiden en onze en uw wereld iedere dag een beetje mooier maakt. De aarde als onze thuisbasis waar we, volledig in harmonie met onszelf en onze omgeving, al-een-zijn. Gewoon al-een-zijn, genietend van alle dingen die de aarde en het leven ons te bieden heeft met aandacht, liefde en respect voor onszelf en alles en iedereen om ons heen.

Vanuit deze gedachte werken wij (René en Judith) samen onder de naam Institute4Selfcreation, waarbij een ieder vanuit z’n eigen kracht en ambitie aan de slag gaat. Judith vanuit GewoonJudith en René vanuit zijn bedrijf RenesanS. We willen ook graag samenwerken met mensen die dezelfde ambitie hebben. Die net als wij bezig willen zijn met ”je droom leven, dicht bij jezelf blijven en dit alles met veel energie en enthousiasme, maar bovenal met humor en een ‘tikkeltje’ zelfspot’. Want al-een betekent niet alleen!